Jako ekspert od tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, firma Mintel ogłosiła ostatnio dwa kluczowe trendy, które wpłyną na globalny rynek kosmetyków i produktów do pielęgnacji w najbliższej dekadzie:

  • Panoramiczne spojrzenie na ludzkość: Konsumenci szukają punktu stycznego pomiędzy naturą i nauką – oba aspekty muszą się wzajemnie uzupełniać, aby poszerzać konsumpcję w sektorze beauty.
  • Tożsamość i zakupy: Oscylując pomiędzy byciem online i offline, konsumenci będą jeszcze wyraźniej łączyć się w grupy podobnie myślących osób, a marki z sektora beauty i produktów do pielęgnacji będą im w tym pomagać.

Patrząc w przyszłość Andrew McDougall, Zastępca Dyrektora, Mintel Beauty & Personal Care, wyjaśnia, w jaki sposób te dwa trendy zainspirują sektor kosmetyków i produktów do pielęgnacji na całym świecie oraz jaki wpływ będą miały na producentów, przedsiębiorców, marki i konsumentów.

Panoramiczne spojrzenie na ludzkość

„Przez najbliższe 10 lat konsumenci będą poszukiwać punktu styczności pomiędzy naturą i nauką. Postęp w rozwoju oprogramowania, sprzętu, aplikacji i rozszerzonej rzeczywistości zwiastuje czwartą rewolucję przemysłową, znacząco zmieniając sposób, w jaki konsumenci wybierają i kupują kosmetyki i produkty do pielęgnacji oraz wchodzą z nimi w interakcję. Gdy na rynku coraz częściej będą pojawiać się produkty wyhodowane w laboratorium, opór konsumentów przed wykorzystaniem biotechnologii będzie maleć. Jednocześnie nieufność wobec produktów reklamujących się jako „czyste” i „zielone” będzie przejawiać się skrupulatnym sprawdzaniem listy składników i kwestionowaniem skuteczności ich działania. Biometria stanie się innowacyjnym sposobem na bardziej osobistą interakcję firm z konsumentami dzięki wartościowej personalizacji. Jednak sukces osiągną tylko te marki, które zaoferują pełną przejrzystość i będą unikać nieporozumień.”

Tożsamość i zakupy

„Przewidujemy, że najbliższą dekadę będzie cechować jeszcze większa polaryzacja, przy czym konsumenci będą kierować się zarówno wiedzą, jak i emocjami, płynnie przechodząc przez całe spektrum zachowań i oscylując pomiędzy byciem online i offline. Zdalnie kontrolowane usługi umożliwią dostęp do odległych regionów geograficznych, model samowystarczalnej społeczności opartej na technologii przybliży wcześniej niedostępne rynki, a jednocześnie coraz więcej konsumentów będzie odłączać się od technologii i szukać kontaktu z realnym światem. Z drugiej strony konsumenci będą tracić umiejętność nawiązywania ze sobą bezpośredniego kontaktu, przy czym skutkiem wszechobecnego zalewu informacji będzie zakwestionowanie pojęcia autentyczności. Zakupy będą robione rozważniej, ponieważ konsumenci zaczynają kierować się w stronę większego minimalizmu, inwestując w funkcjonalne produkty wysokiej jakości oraz zwracając uwagę na recykling i upcykling produktów wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Konsumenci zaczną również wyzwalać się spod wpływu influencerów w mediach społecznościowych, przez co marki znów przejmą odpowiedzialność za to, co prezentują. Standardem stanie się oferowanie klientom przez markę nie tyle produktu, co stylu życia i możliwości poznania inspirujących osób, miejsc i rzeczy.”

 

Aby dowiedzieć się więcej o prognozach firmy Mintel dla sektora beauty do roku 2030, poznać innowacje w branży oraz dowiedzieć się, jakie działania powinny podjąć marki już teraz, żeby nie dać się wyprzedzić konkurencji, pobierz darmowe opracowanie tutaj.

 

 

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies