CZYM SĄ BADANIA?

Mintel Market Sizes to szybko dostępne dane na temat światowych rynków. Mintel Market Sizes to zaufana baza danych obejmująca informacje na temat wielkości i wartości rynku, udziałów w rynkowych, a także prognoz dla tysięcy kategorii produktów konsumenckich na całym świecie. Dane dotyczące wielkości i wartości rynku stanowią podstawę dla Twoich decyzji biznesowych. Firma Mintel rozumie, jak wielkie znaczenie mają te dane dla Twojej organizacji.

Niezależnie od tego, czy zależy Ci na poszukiwaniu nowych możliwości, podbijaniu nowych rynków, czy też pozyskiwaniu nowych klientów, zrozumienie funkcjonowania rynku jest kluczowe w procesie podejmowania decyzji.

Mintel Market Sizes oferuje szybkie, łatwe do porównywania i wykorzystania dane rynkowe. Bazy danych składają się z informacji na temat wielkości i wartości rynku, segmentacji, a także prognozowanych tendencji.

Korzystając z opcji prostego i zaawansowanego wyszukiwania, wspartej indywidualnymi obserwacjami firmy Mintel, użytkownicy Mintel Market Sizes mają pewność, że dane są najwyższe jakości i całkowicie przejrzyste.

Mintel Market Sizes dociera do samego serca firm naszych klientów i odpowiada na codziennie pojawiające się, często niezaplanowane, prośby w zakresie wyszukiwania danych oraz wspiera długoterminowe planowanie strategiczne. Będziesz pod wrażeniem szybkości, dokładności i aktualności naszej bazy danych.

Mintel Market Sizes oferuje najwyższą jakość wyszukiwania danych, więc z pewnością stanie się najbardziej wiarygodnym narzędziem używanym w Twojej firmie do pozyskiwania informacji.

JAK TO WYGLĄDA?

  • Dane na temat wielkości i wartości rynku.

  • Prognozy rynkowe.

  • Udziały i segmentację rynku.

  • Dane społeczno-ekonomiczne.

CO MOGĘ ZYSKAĆ?

  • Informacje na temat warunków rynkowych w nowej branży, nowym regionie lub kraju.

  • Wiarygodne prognozy wspierające Twoje plany i cele biznesowe.

  • Obserwacje na temat struktury i wielkości danego obszaru.

  • Punkty odniesienia dotyczące populacji, PKB i indeksu wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. CPI, Consumer Price Index), aby stworzyć pełen obraz potencjału rynkowego.

POPROŚ O WIĘCEJ INFORMACJI
* wszystkie pola są wymagane