Firma Mintel, ekspert w dziedzinie tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, ogłosiła dzisiaj trzy trendy, które wpłyną na globalny rynek konsumencki w roku 2022. Fenomen rozwoju technologii predykcyjnych umożliwiających m.in. obliczenie szans powodzenia romantycznej relacji, popularność różnych form rozrywki pozwalających odreagować poczucia winy po okresie lockdownu spowodowanego przez COVID-19 czy wzrost obaw dotyczących środowiska naturalnego – wszystkie te zjawiska są przejawem trzech nowych trendów, które opisujemy szczegółowo w raporcie na rok 2022:

  • Pod kontrolą: W niepewnych czasach konsumenci pragną mieć poczucie kontroli nad swoim życiem. Marki mogą przekazywać odpowiednie informacje i oferować opcje potrzebne konsumentom do tego, by poczuli, że mają wszystko pod kontrolą.
  • Czerpanie Przyjemności: Po trudnym doświadczeniu lockdownu konsumenci chętnie wychodzą z zacisza domowego – chcą się bawić i z entuzjazmem podchodzą do nowych doświadczeń, zarówno w wirtualnym, jak i „prawdziwym”, fizycznym świecie
  • Etyka w praktyce: Chociaż wiele marek zabiera głos na kontrowersyjne tematy, konsumenci chcą widzieć mierzalne postępy w osiąganiu przez marki deklarowanych celów.

Raport dotyczący trendów na rynku konsumenckim zawiera analizy, spostrzeżenia i rekomendacje uwzględniające zachowania konsumentów, zmiany na rynku, przykłady działań innowacyjnych marek, a także szanse dla przedsiębiorstw i marek, jakie pojawią się na globalnym rynku w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Simon Moriarty, Director of Mintel Trends EMEA, wyjaśnia, w jaki sposób opracowano prognozę i jaki będzie wpływ trendów na rynek, marki i konsumentów w roku 2022 i w kolejnych latach:

„Jako eksperci od tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do tego, aby trafnie przewidzieć przyszłe zachowania konsumentów i określić konsekwencje tych zachowań dla marek. W 2019 roku podjęliśmy śmiały krok i przyjęliśmy nowe podejście do prognozowania przyszłości globalnych rynków konsumenckich, rozszerzając nasze przewidywania na 10 lat. Raport Globalne trendy konsumenckie 2030 – w którym zdefiniowaliśmy siedem czynników rozwoju trendów – został przez nas zaprojektowany jako żywy i rozwijający się model prognozowania adaptujący się do tego, co nieprzewidziane. W miarę rozwoju pandemii COVID-19, która wpłynęła niemal na wszystkie branże na całym świecie, przyjęty przez nas model prognozowania wraz z ekspercką wiedzą na temat konsumentów umożliwił nam dokładne przeanalizowanie wpływu pandemii na rynki. Nasze prognozy do roku 2030 okazały się prawdziwe – co więcej, pandemia przyspieszyła pojawienie się wielu z przewidzianych przez nas zmian.”

„Nasze analizy trendów i badania prognostyczne na rok 2022 opierają się na obserwacji siedmiu czynników rozwoju trendów z ostatnich 18 miesięcy i są poparte solidnymi danymi konsumenckimi i rynkowymi, a także wnioskami, spostrzeżeniami i rekomendacjami ekspertów. Umieszczamy te informacje w kontekście, aby lepiej zrozumieć, co oznaczają i w jaki sposób mogą stać się inspirujące z perspektywy decyzji biznesowych naszych klientów w różnych branżach, kategoriach i sektorach demograficznych oraz na tle tematów globalnych w obecnych niepewnych czasach.”

Pod kontrolą

„Poczucie zagubienia i niepewności finansowej wywołane i spotęgowane przez pandemię sprawia, że konsumenci odczuwają potrzebę kontrolowania każdego aspektu swojego życia. Jednocześnie zalew nierzetelnych informacji i fake newsów powoduje stan dezinformacji i sprawia, że konsumentom trudniej weryfikować otaczające ich komunikaty, aby móc podejmować świadome decyzje. Dlatego konsumenci potrzebują jasności, przejrzystości, elastyczności i szerokiego wyboru opcji, aby móc podejmować decyzje odpowiadające na ich indywidualne i zmienne potrzeby, a także na zmieniające się okoliczności.”

Marki będą musiały włożyć więcej wysiłku w dostarczenie konsumentom rzetelnych informacji oraz znalezienie równowagi pomiędzy cenzurą a autentycznością. Wyścig o najszybszą dostawę towaru do odbiorcy będzie ewoluował w stronę większej elastyczności, dając konsumentowi więcej kontroli nad tym, kiedy pojawi się dany produkt oraz dopasowując dostawę do harmonogramu i konkretnych potrzeb konsumenta. Pragnienie konsumentów poznania potencjalnych rezultatów będzie przejawiać się w rozwoju technologii predykcyjnych, które pomogą przewidywać niepożądane skutki. Przewidywanie chorób, określanie prawdopodobnej daty śmierci czy obliczanie szans powodzenia romantycznej relacji przy użyciu profilu zgodności – technologia predykcyjna będzie ewoluować, aby dać konsumentom możliwość spokojnego planowania.”

Czerpanie przyjemności

„Konsumenci są złaknieni zabawy, bo pandemia i inne lokalne lub globalne kryzysy budzą ich niepokój i są dla nich źródłem stresu. Niektórzy mogą nawet odczuwać coś w rodzaju „poczucia winy ocalałego”, dlatego wiele marek rozpoznaje potrzebę poprawy nastroju konsumentów i daje im przyzwolenie na ponowne odczuwanie radości.”

„Chociaż stres spowodowany przez pandemię nie musi być już dla konsumentów motorem poszukiwania zabawy i eskapizmu, konsumenci będą wciąż otwarci na radość i zabawę. Jednak w miarę, jak interakcje marek z konsumentem poprzez kampanie, aplikacje i transakcje będą coraz bardziej oparte na elementach grywalizacji, można się spodziewać sprzeciwu ze strony części konsumentów wobec tej strategii i natychmiastowej gratyfikacji, jaką oferuje. Ta tendencja będzie się nasilać wraz z przyjmowaniem przez konsumentów coraz bardziej świadomej postawy wobec przyjemności i rozrywki.”

Etyka w praktyce

„Oczekiwania ze strony konsumentów w kwestii etyki oraz zapotrzebowania w tej dziedzinie przechodzą stopniową ewolucję. Konsumenci chcą już nie tylko tego, aby marki „były etyczne”, ale żądają wymiernych, transparentnych i konsekwentnych działań od marek, które decydują się wspierać. Oprócz chwalenia się osiągnieciami i podkreślania zalet firmy muszą być transparentne w kwestii swoich słabych stron, przyznając otwarcie, gdzie i dlaczego popełniły błędy oraz jak planują temu zapobiec w przyszłości.”

„Jednak nawet stuprocentowa transparentność nie daje gwarancji, że konsumenci zrozumieją, jaki wpływ wywiera dana marka, dlatego ważne jest stosowanie wskaźników, za pomocą których można precyzyjnie zmierzyć problemy, które marka próbuje rozwiązać. Jeżeli firma nie mierzy w odpowiedni sposób tego, co próbuje naprawić lub zmienić, trudno będzie określić, czy nastąpił postęp, nie mówiąc o przekazaniu tej informacji w sposób zrozumiały dla konsumentów”, podsumowuje Simon Moriarty.

Wywiady z zespołem analityków Mintel Trends są dostępne na życzenie w Biurze Prasowym firmy Mintel. Raport „Trendy na globalnym rynku konsumenckim w roku 2022” można bezpłatnie pobrać tutaj.

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies