Na tle rosnącej inflacji, która dotknęła większość krajów europejskich*, najnowsze badanie firmy Mintel pokazuje, że cena etycznej żywności i napojów** stanowi największą barierę zakupową dla konsumentów w Europie.

Kiedy mowa o zakupach produktów spożywczych z etycznym przesłaniem, np. z logo Fairtrade lub organicznych, największy opór wobec wyższych cen można zaobserwować wśród konsumentów we Francji – aż 42% francuskich konsumentów*** przyznaje, że nie kupuje tego typu produktów z powodu ich zbyt wysokiej ceny. Czynnik ten ma duże znaczenie także dla konsumentów w Polsce, przy czym odsetek odpowiedzi twierdzących wynosi na tym rynku 37%.

Badanie firmy Mintel pokazuje również, że większa transparentność może mieć pozytywny wpływ na sprzedaż. Znaczny odsetek konsumentów we Włoszech (69%) i w Polsce (64%) uważa, że do częstszych zakupów etycznej żywności skłoniłaby ich jasna informacja na temat tego, na co tak naprawdę przeznaczana jest marża doliczana do ceny produktu.

Chociaż koszt jest dla Europejczyków głównym problemem, konsumenci przyjmują do wiadomości, że etyczne produkty spożywcze są dobrej jakości. Jedynie co dziesiąty konsument w Europie (12% w Niemczech i 10% w Polsce) nie widzi różnicy w jakości produktów oznaczonych jako etyczne w porównaniu do produktów bez takiego certyfikatu.

Europejscy konsumenci zasadniczo zgadzają się co do tego, że mają wpływ na środowisko poprzez wybór określonej żywności i napojów. O znaczeniu etyki dla wizerunku marki świadczy fakt, że niemal jedna trzecia (33%) konsumentów w Niemczech zdecydowała się zrezygnować z kupowania produktów od firm, które postępują nieetycznie – w Polsce taką decyzję podjęło aż 43% konsumentów.

Wyniki badania komentuje Katya Witham, Global Food & Drink Analyst:

„Spowolnienie gospodarcze wywołane przez pandemię COVID-19 oznacza, że marki etycznej żywności, czyli między innymi produktów organicznych lub z logo Fairtrade, nie mogą spocząć na laurach. W warunkach ekonomicznej niepewności konsumenci coraz bardziej kontrolują swoje wydatki i redefiniują pojęcie wartości, dlatego będą oczekiwać faktów i informacji, które uzasadnią wyższą cenę etycznej żywności i napojów.”

„Wysokie ceny, zwłaszcza biorąc pod uwagę tegoroczną szybującą inflację, mogą słono kosztować same firmy, ponieważ konsumenci kupując podstawowe produkty spożywcze zostaną postawieni przed wyborem – albo postawią na etykę, albo zwrócą się w stronę marek własnych sklepów detalicznych. Dlatego producenci etycznej żywności i napojów powinni wykorzystać silne przekonanie wśród konsumentów, że ich produkty są zdrowsze, „czystsze” i lepsze dla środowiska podejmując jasne, wiarygodne i mierzalne zobowiązanie do tego, by chronić zdrowie naszej planety.”

„Ponadto przyjęcie przez marki szerszej perspektywy etycznej, na przykład poprzez zapewnienie pracownikom i dostawcom lepszych warunków pracy czy wspieranie lokalnej gospodarki, może przekonać konsumentów do płacenia wyższej marży za etyczną żywność w potencjalnie trudnych czasach.”

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies