Z badania przeprowadzonego przez firmę Mintel wśród ponad 7 tys. konsumentów z całej Europy wynika, że największe obawy o wpływ Brexitu na gospodarkę krajową mają mieszkańcy Hiszpanii, Włoch i Polski. Brytyjczyków los ich własnej gospodarki niepokoi w mniejszym stopniu.

Badanie, zlecone specjalnie po ogłoszeniu wyników brytyjskiego referendum dotyczącego wyjścia z Unii Europejskiej i przeprowadzone przez agencję Mintel, zajmującą się badaniem globalnego rynku, wskazuje, że niemal połowa (48%) konsumentów w Hiszpanii obawia się, iż Brexit będzie miał „pewien” lub „bardzo duży” ujemny wpływ na gospodarkę w ich kraju. Podobnie uważa 41% konsumentów z Polski i Włoch. Ponad jedna trzecia (36%) Niemców także zgadza się, że decyzja Wielkiej Brytanii wpłynie negatywnie na gospodarkę Niemiec, a 31% Francuzów przewiduje, że będzie to oddziaływać na wzrost gospodarczy Francji.

Ujemnego wpływu Brexitu na gospodarkę brytyjską spodziewają się natomiast dwie piąte (39%) Brytyjczyków. Istotna mniejszość konsumentów z Wielkiej Brytanii jest zadowolona z wyniku referendum i uważa, że może on być korzystny dla gospodarki: 25% badanych uważa, że Brexit będzie miał „bardzo duży” albo „pewien” pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w kraju. Konsumenci w Europie patrzą jednak na perspektywy ekonomiczne Wielkiej Brytanii po opuszczeniu UE znacznie bardziej pesymistycznie. Trzech na pięciu (64%) Niemców uważa, że wynik referendum wpłynie na brytyjską gospodarkę niekorzystnie. Podobnie sądzi 58% konsumentów z Hiszpanii, 50% badanych Francuzów, 43% Włochów i 41% Polaków.

Jak mówi Toby Clark, dyrektor ds. badań rynku EMEA w firmie Mintel:

Wyniki pokazują, jak znaczne są reperkusje brytyjskiego referendum na temat wyjścia z UE, i wyraźnie podkreślają ryzyko związane z niepewnością i zmianami, a także potencjał obniżenia nastrojów konsumenckich na całym kontynencie. Dane dowodzą jednak również, że konsumenci brytyjscy patrzą w przyszłość swojego kraju znacznie optymistyczniej niż respondenci z innych kluczowych rynków Europy”.

Choć największe obawy konsumentów europejskich związane z Brexitem dotyczą jego wpływu na gospodarki krajowe, zauważalny jest też duży niepokój związany z bezrobociem. Z badań firmy Mintel wynika, że 42% konsumentów z Włoch, 40% z Hiszpanii i 50% z Polski uważa, iż decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE będzie miała ujemny wpływ na poziom bezrobocia w ich krajach. Dla porównania: negatywnego wpływu Brexitu na poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii obawiają się tylko niecałe dwie piąte (37%) konsumentów z tego kraju; 24% z nich twierdzi, że skutki opuszczenia UE będą pozytywne.

Wielu Brytyjczyków uważa, że decyzja o wyjściu z Unii wpłynie negatywnie na koszty życia w Wielkiej Brytanii — to jedne z największych obaw respondentów. Prawie połowa (46%) brytyjskich konsumentów twierdzi, że skutkiem Brexitu będzie wzrost kosztów życia. Podobnie sądzi 41% badanych z Włoch, 36% Polaków i 34% Hiszpanów. W mniejszym stopniu obawiają się tego konsumenci z Niemiec: tylko niecała jedna czwarta (22%) sądzi, że Brexit przyczyni się do wzrostu kosztów ich życia.

Mniejszy wpływ Brexitu na indywidualną sytuację finansową

Badanie podkreśla wyraźną różnicę w poglądach na to, jaki wpływ wywrze Brexit na gospodarkę jako całość i na sytuację finansową indywidualnych konsumentów. Tylko 27% Brytyjczyków uważa, że wynik referendum wpłynie ujemnie na dochody ich gospodarstwa domowego. Taką opinię podziela odpowiednio 25% Włochów, 24% Polaków i 20% Francuzów i Hiszpanów.

Większość konsumentów, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i innych krajach Europy przewiduje też, że wpływ Brexitu na ich własne perspektywy zawodowe będzie ograniczony lub wręcz żaden. Mniej niż troje na dziesięcioro respondentów — 29% Hiszpanów, 27% Polaków, 27% Włochów i 23% Brytyjczyków — uważa, że wynik brytyjskiego referendum ograniczy ich perspektywy zawodowe. We Francji i Niemczech obawia się tego tylko odpowiednio 18% i 12% badanych.

Widać wyraźnie, że wynik referendum wzbudził w ludziach niepokój, ale — zwłaszcza w Wielkiej Brytanii — badani różnie oceniają przewidywane skutki Brexitu dla gospodarki w ujęciu całościowym i dla ich własnych finansów. Pięć lat stabilnego wzrostu ekonomicznego połączonego ze spadkiem bezrobocia oznacza, przynajmniej na razie, że ludzie czują się dobrze zabezpieczeni przed potencjalnymi negatywnymi efektami referendum” — podsumowuje Toby Clark.

Przeznaczone dla prasy kopie wyników badań i wywiady z dyrektorem ds. badań rynku EMEA, Tobym Clarkiem, są dostępne na żądanie w biurze prasowym.

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies