Jako ekspert od tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, firma Mintel jest wyjątkowo dobrze przygotowana do tego, aby trafnie przewidzieć przyszłe zachowania konsumentów i określić konsekwencje tych zachowań dla firm i marek. Dzisiaj (7 stycznia) Mintel podejmuje śmiały krok i przedstawia prognozę dotyczącą globalnych rynków konsumenckich, opartą na analizie siedmiu kluczowych czynników wpływających na decyzje zakupowe konsumentów:

  • Dobrostan: Poszukiwanie fizycznego i psychicznego dobrostanu.
  • Otoczenie: Poczucie więzi ze środowiskiem zewnętrznym.
  • Technologia: Znajdowanie rozwiązań dzięki technologii w świecie fizycznym i cyfrowym.
  • Prawa: Pragnienie zyskania szacunku, ochrony i wsparcia.
  • Tożsamość: Zrozumienie i wyrażenie siebie i swojego miejsca w społeczeństwie.
  • Wartość: Uzyskiwanie namacalnych i realnych korzyści dzięki inwestycjom.
  • Doświadczenia: Poszukiwanie i odkrywanie stymulacji.

Simon Moriarty, Dyrektor Mintel Trends, EMEA, odkrywa siedem czynników wpływających na zachowanie konsumentów i analizuje ich oddziaływanie na rynki, marki i konsumentów w ciągu najbliższej dekady.

DOBROSTAN

„Dobrostan oznacza obecnie nie tylko szeroko rozumianą chęć zadbania o siebie, nie jest to również ekstremalna zmiana stylu życia czy wdrożenie ścisłego reżimu. Zamiast tego głównym czynnikiem oddziałującym na zachowanie konsumentów staje się podejście całościowe, holistyczne, którego fundament stanowi wygoda, transparentność i wartość. Przez najbliższe 10 lat marki będą miały szansę stać się dla swoich konsumentów partnerami w sferze dobrostanu. Choć nadal na rynku obecna będzie masowość i uniwersalność, zaobserwujemy wzrost znaczenia rozwiązań szytych na miarę. Czyste powietrze i woda staną się atutami sprzedażowymi, a świadomy ruch i uważne wykonywanie ćwiczeń staną się równie ważne, co sprawność fizyczna.”

OTOCZENIE

„Czynniki takie jak globalny wzrost populacji i kryzys klimatyczny zmuszają ludzi do ograniczania konsumpcji oraz ilości produkowanych odpadów i zużywanej energii. Ludzie uczą się wspólnego korzystania z ograniczonej przestrzeni w sposób bardziej efektywny oraz działania w ściślejszej współpracy. Lepsza i tańsza technologia telekomunikacyjna zwiększy elastyczność warunków pracy i sprawi, że coraz więcej konsumentów stanie się cyfrowymi nomadami. W ciągu najbliższych 10 lat rosnąć będą napięcia społeczne spowodowane większą rywalizacją o zasoby. Rezultatem może być większe rozwarstwienie społeczne i brak rozwiązania problemu efektywniejszego wykorzystania zasobów i lepszego planowania przestrzennego. Spowoduje to wywarcie większej presji na miasta, które będą nadal się rozrastać zagarniając pozostałe obszary dzikiej przyrody i wiejskie tereny uprawne, przyczyniając się z kolei do dalszego podnoszenia kosztów produkcji żywności. W efekcie nawet najbardziej podstawowe produkty będą dla większości ludzi coraz droższe.”

TECHNOLOGIA

„Technologia mobilna będzie zacierać granice pomiędzy czasem i miejscem podróży, pracy, nauki i odpoczynku. Elementy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) zrewolucjonizują branże turystyki i rozrywki, a jednocześnie sporty wirtualne będą skutecznie konkurować pod względem popularności z tradycyjnymi rozgrywkami. W ciągu najbliższej dekady konsumenci będą odczuwać coraz większą niechęć wobec płatności bezgotówkowych i w pełni bezobsługowych sklepów, żądając większej prywatności i poszukując bardziej „ludzkich” interakcji. W kontekście szerszych wyzwań związanych z nierównościami gospodarczymi i starzejącym się społeczeństwem opracowywane będą technologie mające na celu złagodzenie skutków migracji i przemieszczania się ludzi.”

PRAWA

„Umacnia się zjawisko „kultury oburzenia”, ponieważ konsumenci czują się coraz pewniej i przywołują do porządku firmy, marki i osoby, z którymi się nie zgadzają, przy czym zbiorowy głos konsumenta liczy się coraz bardziej. Na pierwszy plan wysunie się aktywizm młodych, którzy skierują uwagę opinii publicznej na różne kwestie i będą naciskać na ustawodawców, aby opracowywali i wdrażali idee prowadzące do realnej zmiany. Jednocześnie pojawia się nowe podejście do danych, które w centrum stawia jednostkę, i które daje ludziom większą możliwość kontrolowania sposobu, w jaki zbierane i udostępniane są ich dane osobowe. Konsumenci zaczynają uświadamiać sobie realną wartość tych danych i żądają więcej w zamian za ich udostępnienie. W przyszłości nastąpi przekazanie własności danych w technologii blockchain, dzięki czemu konsumenci znów odzyskają kontrolę określając, kto może mieć dostęp do informacji online na ich temat.”

TOŻSAMOŚĆ

„Konsumenci odchodzą od sztywnych definicji rasy, płci i seksualności i wybierają bardziej indywidualne i płynne podejście do tożsamości. Jednocześnie rosnący lęk przed samotnością i izolacją wywołuje u ludzi poczucie, że mogą utracić własne „ja”. Mimo, iż obecnie ludzie są ze sobą połączeni bardziej niż kiedykolwiek przedtem, poczucie osamotnienia i izolacji będzie wciąż rosnąć, osiągając do roku 2030 rozmiary epidemii. Spodziewamy się, że firmy, marki, organizacje społeczne i rządy będą tworzyć rozwiązania na bazie technologii, które pomogą walczyć z tym problemem. Wraz ze zmieniającymi się tożsamościami zmieni się życie społeczne. W przyszłości ludzie będą coraz częściej mieszkać z członkami tego samego „plemienia”, z którymi łączy ich wspólnota poglądów i zainteresowań, a niekoniecznie więzy rodzinne.”

WARTOŚĆ

„Charakterystyczną cechą naszej obecnej epoki jest nadmierna i niezrównoważona konsumpcja. Wypromowana przez media społecznościowa kultura „przesuwania kciukiem” utrwaliła pogoń za kupowaniem więcej i lepiej. Ponieważ zmiany klimatu są jednym z kluczowych czynników definiujących nowoczesne społeczeństwo, konsumenci zaczynają coraz uważniej przyglądać się własnym nawykom dotyczącym konsumpcji. W miarę wypracowywania bardziej świadomego podejścia do wydatków konsumenci szukają również czegoś autentycznego i wyjątkowego. Możemy oczekiwać, że konsumenci skierują się w stronę bardziej powolnego i minimalistycznego konsumowania, w którym nacisk jest położony na trwałość, ochronę i funkcjonalność. Gwałtowana urbanizacja spowoduje kurczenie się dostępnej przestrzeni w domu, biurze i wspólnym otoczeniu, co zmusi konsumentów do kupowania mniejszej ilości rzeczy.”

DOŚWIADCZENIA

„Choć zapotrzebowanie na stymulację nie jest niczym nowym, stopniowo zmienia się rola, jaką odgrywa ona w podejmowaniu decyzji przez konsumentów. Nie można już lekceważyć aspektu „doświadczalnego”, gdyż nie jest to jedynie narzędzie marketingowe czy przelotna fanaberia – wręcz przeciwnie, konsumenci silnie przeżywają emocjonalny związek z markami, które się wyróżniają. Doświadczenia są napędzane przez technologię, jednak nieustanne bycie online powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na interakcje offline, które są bardziej ekstremalne i „przekraczają granice”. W przyszłości kolektywne doświadczenia będą zyskiwać coraz większą popularność. Ludzie zaczną ponownie definiować doświadczenia, które będą chcieli przeżyć jako jednostki. W tej kategorii znajdzie się przeżywanie nicnierobienia związane z faktem podejmowania przez ludzi bardziej uważnych i świadomych decyzji dotyczących czasu, jakim dysponują.”

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób 7 czynników zidentyfikowanych przez firmę Mintel będzie kształtować rynki konsumenckie w okresie najbliższego roku oraz kolejnych pięciu i dziesięciu lat, pobierz bezpłatny raport tutaj.

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies