Artykuł ten powstał na życzenie Banku BNP Paribas w ramach współpracy nad tegoroczną edycją Food&Agro Conference

Pandemia Covid 19 przyspieszyła wiele trendów konsumenckich, a spożycie mięsa i ryb nie jest tu wyjątkiem. Zagrożenie koronawirusem spowodowało, że konsumenci zaczęli jak nigdy dotąd zwracać uwagę na dwie kwestie: zdrowie i środowisko. Zainteresowanie oboma tymi aspektami w ostatnich latach skłania ich także do ograniczenia spożycia mięsa.

Z naszych najnowszych badań wynika, że prawie jedna trzecia polskich konsumentów (30%) jest przekonana, że Covid 19 potwierdza tezę, że ludzie powinni zjadać mniej zwierząt, zaś 24% Niemców pod wpływem pandemii planuje ograniczyć spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego. Na pierwszy rzut oka nie są to dobre wieści dla producentów. Jednak dalsze wyniki badania Mintel ujawniają ciekawe szanse dla rolników i producentów, których reakcją powinno być postawienie na zrównoważony rozwój.

Jedna czwarta polskich konsumentów deklaruje, że poszukuje teraz żywności oferowanej przez marki wspierające/chroniące środowisko. Branża mięsna i rybna może więc odpowiedzieć na te potrzeby, wzmacniając dotychczasowe i wprowadzając nowe praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Podmioty z tych branż mogą zweryfikować swoje działania w zakresie zarządzania gruntami, ograniczania zużycia energii i emisji oraz dobrostanu zwierząt.

Moralne mięso

Dobrostan zwierząt jest kwestią, która najbardziej trafia do serc konsumentów. Aż siedmiu na 10 konsumentów we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Hiszpanii wskazuje na dobrostan zwierząt jako na decydującą wartość przy zakupie mięsa, drobiu ryb i owoców morza. Jakość życia jest zawsze ważna, a niskointensywne rolnictwo i dbałość o zdrowie organizmów na fermach lądowych i morskich są kluczowymi czynnikami.

Dobrostan zwierząt po prostu się opłaca. Na przykład duński producent kurczaków Danpo wycofuje się z hodowli szybko rosnących, przemysłowych kurczaków na rzecz wolno rosnącego drobiu, co do którego panuje opinia, że jest mniej podatny na choroby i ma o połowę niższą śmiertelność, a w dodatku można za niego uzyskać wyższą cenę. Ekologiczna marka Krav łączy natomiast wolno rosnące kurczaki z modą na slow food, używając hasła „Wolniej smakuje lepiej”.

Zrównoważone tuczenie

Dostawcy badają również obszar zrównoważonego żywienia zwierząt. W Stanach Zjednoczonych firmy Cargill i Calysta opracowały wytwarzany z wykorzystaniem bakterii granulat FeedKind dla ryb i zwierząt hodowlanych, który dostarcza rozszerzonego zakresu składników odżywczych bez zanieczyszczania powietrza i wody. W czerwcu Auchan poinformował o nawiązaniu współpracy z firmą InnovaFeed w celu opracowania bardziej zrównoważonej karmy dla kurczaków sprzedawanych w swoich supermarketach. W nowej paszy olej sojowy zastąpiono olejem z owadów. RISE (Szwedzkie Instytuty Badawcze) wspólnie z branżą leśną pracują nad paszą dla ryb z odpadów leśnych (np. gałęzi).

Identyfikowalność i przejrzystość

Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za informację o pochodzeniu produktu. Sześciu na 10 Polaków i Włochów jest skłonnych zaakceptować wyższą cenę za przetworzone wyroby mięsne, jeżeli na etykiecie znajdą szczegółowe informacje o tym, skąd pochodzi surowiec.

Breedr jest platformą online, która usprawnia identyfikowalność mięsa dzięki umożliwieniu rolnikom założenia profilu dla każdego zwierzęcia w hodowli. Podobne platformy istnieją także dla ryb. Aplikacja Discover dostawcy paszy dla ryb BioMar pomaga konsumentom w śledzeniu łańcucha dostaw i pochodzenia owoców morza i ryb. Po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na opakowaniu klient w sklepie otrzymuje informację o śladzie węglowym produktu, jego pochodzeniu, certyfikatach, ilości wody zużytej do jego wytworzenia oraz wartościach odżywczych.

Jednak nie wszyscy konsumenci chcą się bawić smartfonem i kodami, na co marki również odpowiednio reagują. Quorn, którego produkty można znaleźć w dziale wegańskim, umieszcza na opakowaniach wyraźną informację o śladzie węglowym. Na przykład z etykiety na tacce z substytutem mięsa mielonego wynika, że ślad węglowy pojedynczej porcji wynosi 0,16 kg. Firma Impossible Burgers uruchomiła kalkulator, za pomocą którego konsumenci mogą zmierzyć swój wpływ na środowisko przypadający na 12 uncjowe (ok. 340 g) opakowanie lub pojedynczego burgera. Kalkulator podaje informację o emisji gazów cieplarnianych oraz ilości zajętego gruntu i zużytej wody w przeliczeniu na funty związków węgla lub… pasażeromile.

Zwracanie zasobów do ziemi

Zmiany klimatu bezpośrednio wpływają na wybory konsumentów dotyczące żywności. Ponad połowa Francuzów i Włochów oraz czterech na 10 konsumentów z Polski i Niemiec uważa, że zmiany klimatu będą wpływać na ich zakupy żywnościowe — przy czym należy oczekiwać dalszego wzrostu tych wskaźników w najbliższych latach. Dlatego też uważamy, że rolnictwo regeneracyjne i podobne programy będą nabierały coraz większego znaczenia, umożliwiając rolnikom dostosowywanie modelu prowadzenia gospodarstw pod kątem ochrony i poprawy parametrów gleby oraz zachęcając do utrzymywania bioróżnorodności.

Dostawcy mięsa i ryb mogą pozycjonować się jako promotorzy pozytywnych zmian, stawiając na zrównoważony rozwój w swoich przyszłych działaniach w zakresie produkcji i marketingu.

Artykuł ten powstał na życzenie Banku BNP Paribas w ramach współpracy nad tegoroczną edycją Food&Agro Conference.

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies