Firma Mintel, ekspert w dziedzinie tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, opublikowała dzisiaj (18 lutego 2021) siedem trendów, które wpłyną na globalny rynek konsumencki w 2021 roku, a w nich analizy, spostrzeżenia i rekomendacje uwzględniające zachowania konsumentów, zmiany na rynku, przykłady działań innowacyjnych marek, a także szanse dla przedsiębiorstw i marek, jakie pojawią się w ciągu najbliższych 12 miesięcy:

● Zdrowie od nowa: Konsumenci stawiają swój dobrostan na pierwszym miejscu, ale nie ma tutaj ścisłych reguł. Marki mają obowiązek – i szansę – ustalenia nowych zasad.

● Siła zbiorowości: Konsumenci na całym świecie głośno i zdecydowanie zabierają głos broniąc sprawiedliwości, podmiotowości i poszanowania praw.

● Zmiana priorytetów: Konsumenci chcą powrotu do tego, co niezbędne, rozważając elastyczne formy posiadania i redefiniując pojęcie własności.

● Życie we wspólnocie: Konsumenci spotykają się w społecznościach podobnie myślących ludzi, aby zaspokoić potrzebę kontaktu i wspierać się wzajemnie w obliczu globalnej pandemii.

● Wirtualne życia: Fizyczna izolacja spowodowana pandemią, rosnąca potrzeba eskapizmu i coraz bardziej zaawansowana technologia skłaniają konsumentów do szukania przeżyć cyfrowych.

● Zrównoważone przestrzenie: COVID-19 zmienił w subtelny, lecz znaczący sposób świadomość konsumentów na temat relacji z przestrzenią, w której żyjemy, przyspieszając zwrot w kierunku zrównoważonego rozwoju.

● Cyfrowe dylematy: Chociaż życie w cyfrowym świecie ma wiele zalet, konsumenci obawiają się jego negatywnych skutków.

Simon Moriarty, Director of Trends EMEA, wyjaśnia, w jaki sposób opracowano prognozę i jaki będzie wpływ trendów na rynek, marki i konsumentów w roku 2021:

„Jako eksperci od tego, czego pragną konsumenci i co wpływa na ich decyzje, jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani do tego, aby trafnie przewidzieć przyszłe zachowania konsumentów i określić konsekwencje tych zachowań dla marek. Opublikowany w ubiegłym roku raport Globalne trendy
konsumenckie do roku 2030 został przez nas zaprojektowany jako żywy i rozwijający się model prognozowania adaptujący się do tego, co nieprzewidziane. Model ten uwzględnia płynne przyspieszenie lub spowolnienie poszczególnych trendów wskutek wydarzeń na poszczególnych rynkach, co pozwala nam nie tylko szybko reagować na zmiany i odpowiednio korygować prognozy, ale także umożliwia nam i naszym klientom stworzenie wizji przyszłości, którą chcemy (jako ludzkość) zobaczyć wokół siebie – lub której chcemy uniknąć.

Nasze nowe prognozy na rok 2021 są mocno osadzone w systemie 7 czynników rozwoju trendów zidentyfikowanych przez firmę Mintel oraz ich fundamentach. Prognozy uwzględniają również zmiany, które nastąpiły szybciej wskutek pandemii COVID-19 – subtelne, lecz znaczące korekty w sposobie myślenia konsumentów i reakcjach marek – oraz próby nakreślenia koncepcji lepszej przyszłości, do której aspirują konsumenci na całym świecie i wokół której marki mogą budować swoje strategiczne wizje.”

Wywiady z zespołem analityków Mintel Trends są dostępne na życzenie w Biurze Prasowym firmy Mintel. Raport „Trendy na globalnym rynku konsumenckim w roku 2021” można bezpłatnie pobrać tutaj.

Dowiedz się więcej o trendach na globalnym rynku żywności i napojów w roku 2021 (pobierz raport).

Pytania dotyczące wywiadów prosimy kierować do Biura Prasowego.

© 2024 Mintel Group Ltd. | Polityka Prywatności | Cookies